امضای دیجیتال (DIGITAL SIGN )

نرم افزار تشخیص امضاء دیجیتالی شرکت تورین تن ، با استفاده از تکنیک های انحصاری و دقت بالغ بر ۶۸% ، قابلیت شناسایی روش های هویتی (عموما امضاء های دستی) را فراهم میسازد . شرکت تورین تن، با تولید یک بستر نرم افزاری (SDK ) با ویژگی های ذیل امکان تشخیص هویت را فراهم ساخته است.

 • ضبط کردن :
  می توان برای هر علامت گذار یک مجموعه داده ی مرجع واحد ایجاد کرد که شامل اطلاعاتی در مورد ویژگی های تصویر ثابت امضا همراه علائم غیر قابل رویت از نحوه ی حرکت قلم (مانند سرعت حرکت قلم و فشار دادن آن) می باشد. اطلاعات مختلفی که ثبت می شوند عبارتند از مکان (بر حسب X و Y) ، سطوح مختلف فشار (Z ) و زمان (t)(منظور از زمان سرعت حرکت قلم می باشد)
 • سطح بندی :
  سطح کیفی مرجع پایگاه داده هنگام ثبت تعیین می شود . سطح کیفی مورد نظر داده مرجع با توجه به دستگاه ثبت امضا ها می تواند در بهترین سطح امنیتی صورت گیرد.
 • منابع :
  امضاهای نمونه ، درون پایگاه ، داده ذخیره می شوند. به عنوان مثال Sign Archivee(بایگانی علائم)

نرم افزار تشخیص امضای شرکت تورین تن ، تمامی تحلیل های مورد نیاز را دارار میباشد. تحلیل ها شامل ، تصویر، تاریخچه حساب کاربری و اطلاعات و پروفایل می باشد. از طریق این روش ها برای تمامی عناصر ، میزان ریسک در آن عناصر بااستفاده از تکنولوژی های مرتبط برای تطابق با جرایم بانکی مورد استفاده قرار می گیرد.

ویژگی های بسیار ی در امضاء دستی وجود دارد که از طریق چشم قابل تشخیص نمی باشد. علاوه بر ویژگی های ثابت و قابلب روت امضاء علائم پویای دیگری از قبیل سرعت نوشتن ، فشار قلم ،زاویه حرکت روی کاغذ نیز در تشخیص صحت امضاء موثر هستند.

نرم افزار امضاء الکترونیکی تمامی این ویژگی کنترل می کند و برنامه های مختص به این کار را نیز پشتیبانی می نماید که شامل موارد زیر می باشد:

 • آخرین امضای افراد را در سیستم ثبت کرده ، و حداقل پنج نمونه امضا برای هر شخص ثبت می گردد.
 • کیفیت مرجع اطلاعات را ارزیابی و دسته بندی مینماید تا از حداقل کیفیت مورد نیاز برای امضا مرجع که ثبت شده است مطمئن گردد.
 • امضاهایی که ثبت شده اند را به صورت خودکار بازبینی میکند.
 • ضبط کردن امضا ها از طریق دستگاه های مخصوص ( Pen Pad )
 • ایجاد یک پایگاه داده ی مرکزی
 • نرمال سازی اطلاعات ثبت شده به گونه ای که هنگام تشخیص و بازیابی امضا به هیچ دستگاهی وابسته نباشد
 • بازیابی امضا از طریق مقایسه خودکار ویژگی های ایستا و پویا
 • پشتیبانی از تصویر امضاهای ایستا همراه با حذف بخش های نا مرتبط و بدون نیاز

تماس با تورین تن