بخش پشتیبانی تورین تن

مشاهده درخواست قبلی

ویرایش مشخصات

سوالات متداول

توجه: قبل از ارسال درخواست به نکات زیر توجه نمایید.

- برای هر درخواست، سوال و یا طرح مشکل لازم است یک تیکت جداگانه ارسال نمایید.
- برای پاسخ به درخواست ها از ارسال درخواست جدید خودداری نمایید وارد درخواست مورد نظر شده و دکمه ارسال پاسخ را بزنید.
- موضوع درخواست را مطابق با نوع درخواست تعیین نمایید.
-
پس از اتمام هر درخواست و به نتیجه رسیدن آن درخواست مورد نظر را ببندید.

- از ارسال پاسخ های پشت سر هم قبل از دریافت پاسخ کارشناس خودداری نمایید.

در صورت عدم رعایت موارد فوق ممکن است پاسخ گویی به در خواست شما انجام نشود و یا با تاخیر انجام شود.